بوستر پمپ

بوستر پمپ

یک مجموعه از چند پمپ که به صورت موازی با هم متصل شده و با هم کار میکنند تا مجموع آب مصرفی (دبی مورد نیاز) و همچنین فشار اب مورد نیاز برای رسیدن اب با فشار کافی به دورترین مصرف کننده را فراهم کنند.
این بوسترها در مکانهای مختلفی از جمله تاسیسات داخل ساختمانها، شبکه های انتقال اب شهری(شبکه های هیدرولیک) سیستمهای آبیاری پارکها و فضاهای سبز، سیستمهای آتش نشانی، مجتمع های بزرگ و پر مصرف مثل ادارت یا سازمانها و مخصوصا بیمارستانهای، فرودگاهها و مراکز صنعتی و غیره کاربرد دارد.

مزایای استفاده از بوستر پمپ :

دامنه وسیعی از دبی ها ی مورد نیاز و فشارای مورد نیاز را می تواند پوشش دهد.
با توجه به متغیر بودن میزان مصرف بجای استفاده از یک پمپ بزرگ با دبی بالا از این روش استفاده می شود. این عمل باعث می شود که کار بین پند پمپ کوچکتر تقسیم شود که از نظر صرفه جویی در مصرف انرژی بسیار حائز اهمیت است.
هر گاه یکی از پمپ ها دچار مشکل شود، می‌توان بدون اینکه در کار دیگر پمپها اختلالی ایجاد شود به تعمیر با تعویض آن پرداخت وسرویسکاری کرد.
جابجا کردن سیستم یا ارتقا یا تقلیل دادن سیستم به دلیل استقالی که در بین پمپها وجود دارد به راحتی امکان پذیر است.
اصولا در سیستم ها بوستر پمپ، با توجه با اهمیت یا میزان مصرف، علاوه بر پمپهای اصلی یک یا چند پمپ به صورت آماده به کار قرار داده می شود. مثلا در سیستمهای آبرسانی به واحدهای ذوب فلزات و … که رسیدن اب از اهمیت ویژه ای برخوردار است این عمل باعث افزایش ایمنی کار می‌شود. از طرفی وجود پمپهای آماده بکار باعث می شود در صورت خرابی یا خارج شدن پمپها از مدار، بلافاصله این پمپها وار مدار شوند. و همچنین نیازی به کار دائم همه پمپها نباشد.